جدول زمان بندی

جدول زمان بندی دوره های آموزشی ویپ ایران

تاریخ برگزاری نام دوره مدت زمان جزئیات دوره
مرداد – 23 مهندسی ویپ- بلند مدت 30 ساعت – 10 جلسه سه ساعته بیشتر بدانید
تیر – 19 الی 22 مهندسی ویپ- کمپ 35 ساعت – 4 روز متوالی بیشتر بدانید
تیر – 15 امنیت استریسک، ویپ 8 ساعت – کمپ 1 روزه بیشتر بدانید
مرداد – 19 الی 17 توسعه استریسک، برنامه نویسی استریسک 21 ساعت – کمپ سه روزه بیشتر بدانید
تیر – 31 مهندسی ویپ – آنلاین 24 ساعت – 8 جلسه سه ساعته بیشتر بدانید
تیر – 1 الی 30 خرداد بین المللی میکروتیک MTCNA 21 ساعت – کمپ سه روزه بیشتر بدانید

 

جدول زمان بندی مراجعه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال 94

ردیف مجموعه رشته های هنرآموزی و استاد کاری تاریخ مراجعه زمان مراجعه
1 مجموعه رشته های برق و الکترونیک دوشنبه – 94/08/25 08:00- 12:00
2 مجموعه رشته های کامپیوتر دوشنبه – 94/08/25 13:00- 17:00
3 مجموعه رشته های مکانیک سه شنبه – 940826 08:00- 12:00
4 مجموعه رشته های کشاورزی سه شنبه – 940826  13:00- 17:00
5 مجموعه رشته های عمران سه شنبه – 940826  13:00- 17:00
6 مجموعه رشته های صنایع چوب سه شنبه – 940826  13:00- 17:00
7 مجموعه رشته های حسابداری چهارشنبه – 940827  08:00- 12:00
8 مجموعه رشته های هنر و معماری چهارشنبه – 940827  13:00- 17:00
9 مجموعه رشته های طراحی دوخت و پوشاک چهارشنبه – 940827  13:00- 17:00

داوطلبان گرامی می بایست مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان بخشی از هزینه های برگزاری مصاحبه را به حساب شماره 214120534 بانك تجارت كد 2140 بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي واريز و اصل فيش را همراه با ساير مدارك تحويل نمایند.