اعلام اسامی اعضای انجمن های علمی ۹۷-۹۶

پس از برگزاری مراسم انتخابات انجمن های علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری ، اسامی به ترتیب آراء مأخوذه و پس از تایید صلاحیت از آموزش و حراست به شرح ذیل اعلام گردیده است.

لیست اسامی اعضای انجمن علمی سال۱۳۹۶ ( به ترتیب تعداد آرا)
رشته تحصیلی :معماری
۱ فاطمه
۲ زهرا
۳ ریحانه
۴ مرتضی
۵ مهرداد
۶ الناز(عضو علی البدل)
رشته تحصیلی : مکانیک
۱ عماد
۲ امیر
۳ احسان
۴ حسین
۵ علی
رشته تحصیلی : برق و رباتیک
۱ معین
۲ امیر حسین
۳ کوروش
رشته تحصیلی : شهرسازی
۱ پروین
۲ آذر
۳ سیده
۴ مریم
۵ نیلوفر
۶ زهرا(عضو علی البدل)
۷ امیر(عضو علی البدل)
رشته تحصیلی : روانشناسی
۱ عاطفه
۲ فاطمه
۳ سپیده
۴ فائزه
۵ نغمه
۶ محمد(عضو علی البدل)
۷ مهری(عضو علی البدل)
رشته تحصیلی : کامپیوتر
۱ رامین
۲ علی
۳ امیر
۴ شیرزاد
۵ حمید
۶ مصطفی(عضو علی البدل)
رشته تحصیلی :صنایع
۱ علیرضا
۲ امیر
۳ علیرضا
۴ فاطمه
۵ پردیس
۶ علی(عضو علی البدل)
۷ سارا(عضو علی البدل)
رشته تحصیلی :عمران
۱ علی
۲ امیر
۳ محمد
۴ محمد
۵ حمیرضاحسنی
۶ مینا(عضو علی البدل)
۷ بهنام(عضو علی البدل)
رشته تحصیلی :نفت
۱ سجاد
۲ ابوالفضل
۳ امین
۴ مهدی
۵ پوریا
۶ یوسف(عضو علی البدل)
۷ محمد(عضو علی البدل)