رونمايي از كتابخانه ديجيتال

رونمايي از كتابخانه ديجيتال و تازه هاي كتاب در پرديس بين المللي كيش

مراسم افتتاحيه نمايشگاه تازه هاي كتاب كتابخانه پرديس بين المللي كيش همراه با رونمايي از كتابخانه ديجيتال و معرفي اعضاي فعال كتابخانه يازدهم خرداد ماه با حضور تعدادي از اعضاي هيات رئيسه، اعضاي هيات علمي، دانشجويان و كاركنان پرديس در محل اين كتابخانه برگزار شد.


در اين مراسم ابتدا دكتر آكوچكيان مدير پژوهشي و رئيس كتابخانه پرديس ضمن بر شمردن اهميت كتابخانه در هر مجموعه علمي و دانشگاهي پربار بودن كتابخانه را موجب بالاتر بودن اعتبار علمي و پژوهشي آن مجموعه دانست. سپس از طرف يكي ار كارشناسان، كتابخانه ديجيتال پرديس به حاضرين معرفي شد.
در ادامه مراسم دكتر محمد رضا سعيد آبادي معاون ارتباطات و امور بين الملل پرديس كيش با تشكر از معاونت پژوهشي پرديس، رئيس و كاركنان كتابخانه از تلاش روزافزون آنان براي ارتقاي كمي و كيفي كتابخانه تقدير كرد. وي امكانات كتابخانه پرديس كيش را مطلوب و از نظر كيفي قابل مقايسه با بسياري از كتابخانه هاي معتبر دانشگاهي كشور دانست. وي با اشاره به اهميت بازيابي و دسترسي سريع اطلاعات از ذخاير كتابخانه، راه اندازي كتابخانه ديحيتال را با اهميت دانست. دكتر سعيدابادي با تاكيد بر اينكه نشاط علمي يك مركز علمي وابسته به رونق و نشاط كتابخانه آن است رونمايي از تازه هاي كتاب در كتابخانه پرديس را بسان تحقق آرزوي دانشجويان و اساتيد براي حضور و ملاقات با دانشمندان و متفكران و دارندگان جايزه نوبل دانست كه آثارشان امروز در دسترس ما قرار گرفته است.
در پايان از اعضاي فعال كتابخانه اعم از دانشجويان و كارمندان پرديس با اهداي لوح و هديه تقدير به عمل آمد.