معاون بين الملل پرديس كيش و هيئتي از دانشگاههاي آلمان راههاي همكاري را بررسي كردند

هيئتي از دانشگاههاي آلمان متشكل از رئيس دانشگاه علمي كاربردي Fulda، مدير بخش بين الملل دانشگاه Giessen، رئيس بخش خاورميانه و افريقاي مجمع دانشگاههاي آلمان و مدير بخش بين الملل دانشگاه Hannover يازدهم تيرماه با دكتر محمدرضا سعيد آبادي معاون بين الملل پرديس كيش دانشگاه تهران ملاقات نمودند.
در اين ديدار ضمن آشنايي طرفين با ظرفيت ها و حوزه هاي همكاري، مقرر شد براي ارتقاء همكاريهاي دانشگاهي بين پرديس كيش و دانشگاههاي آلمان در زمينه هاي تبادل دانشجو و برگزاري كارگاهها و دوره هاي مشترك پيشنهادات طرفين تبادل گردد.

مصاحبه دكتري تخصصي در رشته هاي اعلام شده با توجه به دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي براي نيمسال اول 1396 به شرح پيوست 1 انجام مي شود.
در خصوص پذيرش دكتري تخصصي بدينوسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان دوره دكتري تخصصي Ph.D سال ۱۳۹۶ كه جهت مرحله دوم از طريق سازمان سنجش آموزش كشور به پرديس بين المللي كيش معرفي شده‌اند مي‌رساند، ثبت نام داوطلبان جهت ارزيابي از تاريخ 1396/03/13 لغايت 1396/04/05 از طريق سامانه جامع آموزش دانشگاه (قابل دسترسي از طريق مرورگر اينترنت اكسپلورر) بصورت الكترونيكي مي‌پذيرد. راهنماي ثبت نام غير حضوري در ارزيابي تخصصي دوره‌هاي دكتري تخصصي به پيوست 6 مي باشد.
بديهي است بدون ثبت نام در سامانه جامع آموزش امكان شركت در مصاحبه وجود ندارد.
نكته بسيار مهم: تاريخ مصاحبه ارزيابي تخصصي آزمون دكتري (ph.d) به شرح پيوست 4 مي باشد.
ارزيابي متقاضيان بر اساس مصاحبه و بررسي مدارك و سوابق علمي و پژوهشي مي باشد.
براي مصاحبه در هر كد رشته محل پرداخت هزينه بصورت جداگانه الزاميست.
مدارك مورد نياز داوطلبان براي شركت در مصاحبه
1ـ اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده
2ـ اصل مدرك كارشناسي ارشد ، كارشناسي و ديپلم
تبصره1 – معرفي‌‌شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي‌ارشد بوده و حداكثر تا تاريخ 1396/06/31 فارغ‌التحصيل مي شوند، اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را با ذكر معدل كه نشان دهنده دانش آموختگي حداكثر تا تاريخ 1396/06/31 باشد را همراه داشته باشند.
تبصره 2- آن دسته از معرفي شدگاني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته بايد مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.
تبصره 3 – معرفي‌‌شدگاني كه به هر دليلي نتوانند اصل مدرك يا مدارك‌ مندرج در بند2 و تبصره هاي آن را ارائه نمايند، امتياز مربوطه را در فرم مصاحبه اخذ نخواهند كرد.
3ـ ريز نمرات دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد
4ـ پايان نامه دوره كارشناسي ارشد
5ـ كليه مستندات مربوط به سوابق علمي،آموزشي و پژوهشي از جمله (مقالات ، كتب ، شركت در همايش، اكتشافات ،افتخارات ،آثار هنري ، تشويق نامه ها،توصيه نامه و……)
6ـ مدرك زبان (در صورت داشتن)

7ـ اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، (براي آن دسته از معرفي شدگاني كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند (داوطلب بايد قبل از مصاحبه نامه و مدرك خورد را به كارشناش تحويل دهد. در غير اين صورت مسوليت بر عهده داوطلب بوده و هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص بررسي نخواهد شد.)
8ـ گواهي معتبر، براي آن دسته از معرفي شدگاني كه از امتياز رزمندگان و ايثارگري در اين آزمون استفاده نموده‌اند.
(داوطلب بايد قبل از مصاحبه نامه و مدرك خورد را به كارشناش تحويل دهد. در غير اين صورت مسوليت بر عهده داوطلب بوده و هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص بررسي نخواهد شد.)
9ـ داوطلبان بايد فرم مشخصات فردي (پيوست5)را تكميل كرده و در روز مصاحبه به كارشناس مربوطه تحويل نمايند.
10- كارنامه قبولي و فرم ثبت در دانشگاه تهران (سامانه جامع آموزش)